En anställd i Kungsvägens skola smittad av coronaviruset – en undervisningsgrupp i karantän

Vårdnadshavarna till eventuellt exponerade elever har blivit informerade om saken i dag (12.11.2020), och eleverna ombeds stanna hemma. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar också de exponerade personerna. Den insjuknade personen har isolerats. Undervisningsgruppen som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Kungsvägens skola är en skola för årskurserna 7–9 och den är belägen vid skolcentret Nickby Hjärta. Kungsvägens skola finns i samma fastighet som Sipoonjoen koulu. Eleverna i Sipoonjoen koulu och de andra undervisningsgrupperna i Kungsvägens skola har inte exponerats i samband med detta smittofall.

Alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning.

Exponeringar har även konstaterats i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola, Sibbo gymnasium och Boxby skola i Sibbo vid månadsskiftet  oktober–november. Dessa exponeringar har veterligen inte lett till ytterligare exponeringar bland eleverna och personalen. Även Sibbo gymnasium som i sin helhet övergick till distansundervisning har kunnat återgå till närundervisning denna vecka.

Följ med Wilma

Vi ber alla vårdnadshavare att noggrant följa med meddelandena som skickas via Wilma. Vårdnadshavarna informeras oftast först om elevens eventuella exponering via Wilma.

Bildningsväsendets förvaltning använder alltid allmänna Wilma-meddelanden för att skicka information. Undantag utgör ärenden som rör endast en elev. Då skickas privata meddelanden. Speciellt nu under coronapandemin är det viktigt att vårdnadshavarna följer med Wilma varje dag.

Sök dig till test även om dina symtom endast är lindriga

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 05.11.2021