Du kan lämna in idéer till #MittSibbo24 under tiden 4–24.3.2024

Sibbo kommuns deltagande budgetering #MittSibbo24 startar nu! I år samlas idéer för att tillfälligt ge nytt liv åt tomter som står tomma. Budgeten för projektet är 50 000 euro. Du kan skicka in dina idéer under tiden 4–24.3.2024 med denna enkät!

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas. I den deltagande budgeteringen 2024 får Sibboborna komma med idéer och rösta om tillfälliga utvecklingsåtgärder som ökar trivseln på tomma tomter i Nickby och Söderkulla.

Tomten som ska utvecklas i Nickby ligger på platsen där den tidigare busstationen fanns på adressen Stora Byvägen 30, medan tomten som blir ledig för utveckling i Söderkulla finns på adressen Lärdomsvägen 6 och väntar på att rivningen av Lärdomsvägens skolcentrum ska slutföras under sommaren. Båda tomterna kommer att stå tomma under en period på ett till flera år.

Kolla in #MittSibbo24-projektet här.

 

Senast uppdaterad 04.03.2024