Doktor Stefanies avhandling belyser vikten av förhindrandet av komplikationer i diabetes typ 1

Doktor Stefanie Hägg-Holmbergs disputation handlar om sambandet mellan stroke och diabetes typ 1 samt orsakerna som lett till en stroke. Dessutom kan det tack vare uppföljningsdata över en tidsperiod på ett decennium även göras tillförlitliga prognoser för patienter som har diabetes typ 1 och haft en stroke.

Mångsidigt och brett data med lång uppföljningstid

I sin doktorsavhandling utnyttjade Stefanie Hägg-Holmberg materialet ur FinnDiane-databasen, som förvaltas av Folkhälsan, men samlade även eget material från olika sjukhus som vårdat patienter med typ 1 diabetes. I sin avhandling ”Incidence, risk factors, and prognosis of stroke in type 1 diabetes ” beskriver hon faktorerna som ökar risken för att insjukna i stroke som diabetes typ 1-patient. Tack vare den 10 år långa uppföljningstiden och det osedvanligt breda datamaterialet, kunde Hägg-Holmberg se de allvarligaste konsekvenserna i kombinationen av stroke och typ 1 diabetes.

Dödsfallen gäller inte endast äldre patienter

Det märkbara är, att enligt Hägg-Holmbergs material var medelåldern för personer med diabetes typ 1 som fått stroke endast lite över 50 år. Av dessa dog över hälften under de följande 10 åren, många inom loppet på bara några år. Stroke är med andra ord en starkt bidragande orsak till förtids dödlighet bland personer med diabetes typ 1.

Förebyggande vård och skötsel av enskilda komplikationssymptom viktigt

Att en person med typ 1 diabetes fått stroke är i regel en kulmination på långvarig misskötsel av symptom och föregås oftast av en rad lindrigare men och komplikationer. Därför är det av ytterst stor vikt att varje enskild komplikation vårdas noggrant, även om tyngdpunkten ligger vid att förebygga uppkomsten av dessa.

Typ 1 diabetes är en sjukdom som man insjuknar i oftast som yngre än typ 2 diabetes. Även om typ 2 diabetes ofta förknippas med levnadsvanor och allmänt försämrat hälsotillstånd, gäller i många fall motsvarande rekommendationer för lindrandet av symptomen i typ 1 diabetes, som gäller för förebyggandet av insjuknandet i typ 2 diabetes. Tobaksrökning, övervikt, dålig sockerbalans och höjt blodtryck är klara riskfaktorer.

-De som får stroke är oftast personer, som skött dåligt om sin typ 1 diabetes. I Sibbo strävar jag och mina kolleger efter att så bra som möjligt sköta om de olika symptomen och på så sätt förebygga de lindrigare komplikationerna. Detta är ett viktigt arbete i hindrandet av att patienten får stroke och dör i förtid, säger Hägg-Holmberg

Forskning vid sidan av arbetet krävande men givande – kolleger och chef får tack

Att arbeta med en doktorsavhandling vid sidan av arbetet och dessutom ha familj är ingen lätt ekvation. Hägg-Holmberg riktar sitt tack till så väl sitt team som till sin chef, överläkare Anna Peitola.

-Jag började nog samla materialet redan under studietiden, då jag arbetade med ett projekt och bestämde mig för att jag skulle doktorera. Lyckligtvis hade jag över hälften av materialet insamlat redan före jag började arbeta. Jag är jättetacksam för det stöd som jag fått på arbetsplatsen i Nickby hälsostation. Jag har haft nytta och glädje av mitt team i min forskning och nu hjälper min forskning mig i mitt dagliga kliniska arbete, berättar Hägg-Holmberg, som jobbar som ansvarig diabetesläkare i Sibbo.

Vill hjälpa unga forskare med sina studier och stortrivs med jobbet i Sibbo

Hägg-Holmberg vill absolut fortsätta forska också i fortsättningen, men inte lika intensivt som hittills. Hon vill gärna hjälpa unga forskare att komma vidare i sina banor och tipsar aspirerande blivande doktorander om vikten att samla in material i god tid.
-Det är nog lättare att göra det under studietiden än sedan då man redan är fullt fast i det kliniska arbetet, skrattar hon.

Hon ser dock det kliniska arbetet med sitt diabetesteam i Sibbo som ytterst givande och riktar många tack till det fantastiska kollegiet med vem man kan bolla med tankar och idéer.

Mer tid för familjen och gårdsarbete i sommar

Även om Stefanie Hägg-Holmberg kommer att arbeta under sommaren, ska det nog också bli tid för semester. Familjen, som fått stå ut med att mamma varit upptagen med sin forskning ska få mera tid och uppmärksamhet. -Jag är nog tacksam för det stödnätverk jag haft, min man har hjälpt till massor med att sköta om barnen och så har föräldrarna hjälpt till också.

Under sommaren är det dags för gårdsarbeten i egnahemshuset i Esbo, men visst ska det finnas tid och plats att också koppla av.

Men var är då doktor Stefanies smultronställe?

-Nog är det hemma med familjen i trädgården.

Text & bild:
Kristian Meurman

Senast uppdaterad 05.07.2022