Tohtori Stefanien väitöstutkimus valaisee tyypin 1 diabeteksen komplikaatioiden lieventämisen tärkeyttä

Tohtori Stefanie Hägg-Holmbergin väitöstutkimuksen kohteena oli yhteys aivoinfarktin ja diabetes tyyppi 1 välillä. Samaten hän tutki syitä, jotka johtavat aivoinfarktiin. Seuranta-aineiston ansiosta ja pitkästä, vuosikymmenen mittaisesta seurantajaksosta johtuen, voidaan tuottaa luotettavia ennusteita henkilöille, joilla on diabetes tyyppi 1 ja jotka ovat kokeneet aivoinfarktin.

Monipuolinen aineisto ja pitkä seurantajakso

Väitöstutkimuksessaan Stefanie Hägg-Holmberg hyödynsi Folkhälsnanin hallinnoimaa FinnDiane-tietokantaa, mutta keräsi myös omatoimisesti aineistoa sairaaloista, joissa diabetes tyyppi 1 sairastavia potilaita hoidettiin. Väitöskirjassaan ”Incidence, risk factors, and prognosis of stroke in type 1 diabetes ” hän kuvailee tekijöitä, jotka kasvattavat diabetes tyyppi 1 sairastavien potilaiden riskiä altistua aivoinfarktille. Kymmenen vuoden seuranta-ajan ja poikkeuksellisen laajan aineiston ansiosta Hägg-Holmberg pystyi osoittamaan vakavimmat seuraukset aivoinfarktin ja diabetes tyyppi 1 yhdistelmästä.

Kuolintapaukset eivät ainoastaan ikääntyvien potilaiden ilmiö

Merkille pantavaa on, että Hägg-Holmbergin aineiston mukaan keski-ikä sairastua aivoinfarktiin oli tyyppi 1 diabetespotilailla vain hieman yli 50 vuotta. Näistä potilaista yli puolet kuolivat seurantajakson, eli seuraavan 10 vuoden sisällä, useat heistä muutamassa vuodessa. Aivoinfarkti on toisin sanoen merkittävä tekijä diabetes tyyppi 1 sairastavien potilaiden ennenaikaisen kuoleman aiheuttajana.

Ennaltaehkäisevää hoitoa ja yksittäisten komplikaatio-oireiden hoitaminen tärkeää

Diabetes tyyppi 1 potilaan sairastumista aivoinfarktiin edeltää useiten pitkäkestoinen sairauden heikko hoito ja useita lievempiä oireita ja diabeteskomplikaatioita. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että kutakin erillistä komplikaatio-oiretta hoidetaan tarkasti, vaikka painopiste onkin näiden syntymisen ehkäisyssä.

Tyyppi 1 diabetes on sairaus, johon usein sairastutaan nuorempana kuin tyyppi 2 diabetes. Vaikka tyyppi 2 diabetes monesti liitetään elintapoihin ja yleisesti heikentyneeseen terveydentilaan, pätevät monet suositukset tyyppi 2 diabetesoireiden lieventämiseen yhtä lailla tyyppi 1 diabeteksen kohdalla. Tupakointi, ylipaino, huono sokeritasapaino ja korkea verenpaine ovat selviä riskitekijöitä.

-Ne potilaat, jotka sairastuvat aivoinfarktiin, ovat yleisesti ottaen hoitaneet tyyppi 1 diabetestaan huonosti. Sipoossa pyrin kollegoideni kanssa mahdollisimman hyvin hoitamaan eri oireita ja tällä tavoin ennalta ehkäistä lievempiä komplikaatioita. Tämä on olennaista työtä aivoinfarktin ja ennenaikaisen kuoleman estämisessä, Hägg-Holmberg kertoo.

Tutkimus työn ohella vaativaa mutta antoisaa – työkaverit ja esihenkilö saavat kiitoksia

Tohtorin väitöskirjan parissa työskenteleminen normaalien töiden ohella ei ole ihan helppoa, etenkään kun on lisäksi perhe. Hägg-Holmberg osoittaa kiitokset niin tiimilleen kuin esihenkilölleen, ylilääkäri Anna Peitolalle.

-Aloitin toki materiaalin keräämisen jo opiskeluaikana, kun työskentelin erään projektin parissa ja päätin että väittelisin tulevaisuudessa. Onneksi minulla oli jo yli puolet tarvittavasta materiaalista kasassa ennen kuin aloitin kokoaikaisesti työelämässä. Olen todella kiitollinen saamastani tuesta työpaikallani Nikkilän terveysasemalla. Minulla on ollut iloa ja hyötyä tiimistäni tutkimustyössäni ja nyt tutkimukseni on hyödyksi päivittäisessä kliinisessä työssäni, Hägg-Holmberg, joka työskentelee vastaavana diabeteslääkärinä Sipoossa, kertoo.

Haluaa auttaa nuoria tutkijoita opinnoissaan ja viihtyy työssään Sipoossa erinomaisesti

Hägg-Holmberg haluaa ehdottomasti jatkaa tutkimustyötä jatkossakin, muttei yhtä intensiivisesti kuin tähän asti. Hän haluaa mielellään auttaa nuoria tutkijoita päästä työssään eteenpäin ja vinkkaa tohtoroiviksi toivoville materiaalin keräämisen ajoissa tärkeydestä.

-On huomattavasti helpompaa kerätä sitä opiskeluaikana, kuin siinä vaiheessa, kun on täysin kiinni kliinisessä työssä, hän nauraa.

Hän näkee kuitenkin kliinisen työn Sipoon diabetestiimissä erityisen antoisana ja on erittäin kiitollinen fantastiselle kollegiolleen, joiden kanssa voi pallotella ajatuksia ja ideoita.

Enemmän aikaa perheelle ja pihatöitä kesällä

Vaikka Stefanie Hägg-Holmberg aikoo työskennellä kesälläkin, jää kuitenkin aikaa myös lomailulle. Perhe, joka on joutunut tottumaan siihen, että äiti on kiinni tutkimuksessaan, ansaitsee nyt enemmän aikaa ja huomiota. -Olen kyllä todella kiitollinen siitä tukiverkosta, joka minulla on, mieheni on auttanut todella paljon lastenhoidossa ja vanhemmat ovat olleet suureksi avuksi niin ikään.

Kesän mittaan tehdään pihatöitä omakotitalossa Espoossa, mutta aikaa rentoutumiseen jää kyllä myös.

No missä tohtori Stefanien kesän suosikkipaikka on?

-Kyllä se on oman perheen kanssa puutarhassa.

 

Teksti & kuva:
Kristian Meurman

Viimeksi muokattu 05.07.2022