Detaljplanen för en handelsenhet vid Nya Borgåvägen i Söderkulla godkändes

Detaljplanen för kvarteret tillåter byggandet av en varuhandelsbutik på 3 000 kvadratmeter, där högst 20 % av våningsytan är avsedd för dagligvaruhandel. Tokmanni siktar på att öppna sin butik i handelskvarteret under 2023.

Infarten till detaljplaneområdet sker via en ny gata som detaljplaneras och byggs från Nya Borgåvägen. Gång- och cykeltrafiken till detaljplaneområdet styrs över Nya Borgåvägen via skyddsvägar. Busshållplatserna vid Nya Borgåvägen ger direkt tillgång till detaljplaneområdet.

Detaljplanen för kvarteret tillåter också byggandet av mer än 90 parkeringsplatser och ett område för cykelparkering. Ett skyddsgrönområde avgränsar handelskvarteret från bostadsområdet.

Länkar:

Fullmäktiges föredragningslista
Detaljplan S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen på webbplatsen sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 13.06.2022