Det temporära beredningsorganets beslut 9.9.2021

I enlighet med huvudavtalsorganisationernas förslag blev de nedan nämnda personerna valda till det temporära beredningsorganets samarbetsorgan, och senare kan också en representant för räddningsväsendet utses.

Offentliga Sektorns Union JAU

Sebastian Lindholm
Jarmo Veijalainen
Sune Forss (ersättare)

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Paula Pulkkinen
Joonas Joensuu

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

Maarit Muuronen
Annette Lindfors
Minna Sorvisto

Beredningsorganets ordförande Ann-Sofie Silvennoinen valdes till ersättare i den HUS-beredningsgrupp som avses i införandelagen, ordinarie medlem är Olli Ojanperä. Mötet beslutade om upphandling av en utredning av avtalen, valde dataskyddsombud för beredningsorganet och godkände en ny medlem i beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster. Beslut fattades om att i Östra Nyland i enlighet med förvaltningsstadgan i fortsättningen använda benämningen sektion för de olika beredningsgrupperna.

Behandlingen av föredragningslistans punkter 5, 6, 10 och 11 fortsätter senare. I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 

Senast uppdaterad 13.09.2021