Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 9.9.2021

Väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelimeen nimettiin pääsopijajärjestöjen esityksen mukaisesti alla mainitut henkilöt, joiden lisäksi myöhemmin voidaan nimetä pelastustoimen edustaja.

Julkisen alan unioni JAU

Sebastian Lindholm
Jarmo Veijalainen
Sune Forss (varaedustaja)

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Paula Pulkkinen
Joonas Joensuu

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry

Maarit Muuronen
Annette Lindfors
Minna Sorvisto

Valmistelutoimielimen puheenjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen valittiin voimaanpanolaissa tarkoitetun HUS-valmisteluryhmän varajäseneksi, varsinainen jäsen on Olli Ojanperä. Kokouksessa päätettiin sopimusselvityksen hankinnasta, valittiin valmistelutoimielimen tietosuojavastaava ja hyväksyttiin yksi uusi jäsen valmisteluryhmään hallinto, talous, tilat ja tukipalvelut. Valmisteluryhmistä päätettiin Itä-Uudellamaalla jatkossa käyttää hallintosäännön mukaisesti nimitystä jaosto.

Esityslistan kohtiin 5, 6, 10 ja 11 palataan myöhemmin. Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Viimeksi muokattu 13.09.2021