Den andra coronavaccindosen kan nu tas redan 6 veckor efter den första dosen i Sibbo

Tiden till boostervaccinet kan nu tidigareläggas i webbtjänsten Vihta som upprätthålls av HUS. Boostervaccinet fås också utan tidsbokning på walk in-mottagningarna i Sibbo om det hunnit gå 6 veckor efter den första vaccindosen.

I webbtjänsten kan man välja en vaccinationstid som infaller inom 1–2 veckor från dagens datum, förutsatt att det finns tider tillgängliga. Under de senaste veckorna har det funnits rikligt med lediga tider i Sibbo. Nya vaccinationstider öppnas i tidsbokningssystemet alltid då vi fått information om antalet tillgängliga vaccindoser. Därför kan en ny tid inte bokas eller en befintlig tid flyttas längre framåt än 1–2 veckor.

Du kan ändra din tid i Vihta-webbtjänsten genom att följa anvisningarna som följer med bekräftelsemeddelandet gällande vaccinationstiden. För att ändra vaccinationstiden behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark identifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Om du inte har möjlighet att ändra din tid i webbtjänsten, kan du också ändra den per telefon på numret 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Observera dock att telefontjänsten tidvis har varit överbelastad.

Beslut inväntas om den tredje vaccindosen

THL har också föreslagit att en tredje coronavaccindos ska ges till vissa grupper. Kommunen inväntar nu ett nationellt beslut och anvisningar om den tredje vaccindosen samt när vaccineringen ska inledas. THL rekommenderar att den tredje dosen ges till personer som har nedsatt immunförsvar och till dem som fick coronavaccinet med 3–4 veckors dosintervall i början av vaccinationsordningen.

– I Sibbo finns det väldigt få personer som fick coronavaccinet med 3–4 veckors dosintervall. Vi inväntar ännu närmare anvisningar om vilka personer som räknas till gruppen med nedsatt immunförsvar. Enligt vår uppskattning skulle den tredje vaccindosen inte ännu i detta skede ges till alltför många Sibbobor, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Länkar:

Framsida – Coronavaccinbokning.fi (när man bokar tid till den första vaccinationen)

HUS – Välkommen (vihta.com) (när man vill ändra sin vaccinationstid)

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Mina Kanta-sidor

Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination till ungdomar

THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga

 

Senast uppdaterad 06.09.2021