Daghemmet Pilke i Söderkulla avslutar sin verksamhet efter sommaren – Kommunens småbarnspedagogik överväger att utvidga verksamheten till daghemmets lokaler

Kommunen överväger för närvarande att inleda kommunal daghemsverksamhet i de lokaler som blir lediga efter att daghemmet Pilke avslutar sin verksamhet i Söderkulla. Meningen är att inledandet av kommunal småbarnspedagogik i lokalerna behandlas vid bildningsutskottets möte den 19 april 2023.

Barnen i daghemmet Pilke i Söderkulla har möjlighet att fortsätta i de bekanta lokalerna inom kommunal småbarnspedagogik, om lokalerna hyrs ut för kommunens bruk.

Sibbo kommuns småbarnspedagogik behöver daghemslokaler, och samtidigt har Pilke-päiväkodit uttryckt att de tänker att avsluta daghemmets verksamhet i Tasträsk. Verksamheten har inte varit lönsam för Pilke-päiväkodit. Daghemmet inledde verksamheten i Tasträsk år 2020 efter att ett annat privat daghem hade avslutat sin verksamhet i samma lokaler, men antalet barn i daghemmet har inte ökat till en tillräckligt hög nivå.

Kommunen och Pilke-päiväkodit har letat efter en lösning i gott samarbete. Kommunen förbereder möjligheten att ta lokalerna i bruk i månadsskiftet juli–augusti 2023.

 

Senast uppdaterad 14.04.2023