Coronavaccineringen av barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper inleds i Sibbo

BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för barn kommer att anlända till Sibbo i dag. Tidsbokningen till coronavaccination för barn i åldern 5−11 år kan därmed inledas.

Vi ber er i första hand boka tid till vaccinationen i webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi. Om ni inte har möjlighet att boka tid på nätet, kan tiden även bokas per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem och för närvarande ringer vi upp kunderna som vill boka tid till coronavaccination inom ett par dagar

Coronavaccineringen av barn i Sibbo sker vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla. . 5−11-åriga barn vaccineras inte på walk-in mottagningen. Nickby rådgivning finns i andra våningen i Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14. Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2 i byggnadens andra våning. Skol- och rådgivningshälsovårdarna deltar även i coronavaccinationerna under de närmaste veckorna.

För vaccinationsbeslutet krävs samtycke av alla vårdnadshavare. Samtycket kan till exempel ges med denna blankett (länk) som tas med av den vårdnadshavare som kommer till vaccinationen med barnet.  Vårdnadshavarna ska också berätta för barnet om vaccinationen på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder och utreda barnets åsikt om vaccinationen om det bara är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

Vilka barn hör till riskgrupperna?

THL rekommenderar tills vidare att endast barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper erbjuds coronavaccination. Vaccinationer rekommenderas inte ännu för alla barn i denna åldersgrupp.

Enligt THL:s anvisning hör barn som har någon av nedannämnda sjukdomar, behandlingar eller hälsotillstånd till riskgrupperna. Största delen av nedannämnda sjukdomar är mycket sällsynta och barnet övervakas i detta fall av den specialiserade sjukvården. Den behandlande specialläkaren är bäst lämpad att bedöma om ett barn hör till riskgruppen.

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • allvarlig immunsuppressiv behandling eller allvarlig immunbrist
 • kronisk lungsjukdom
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • diabetes typ 1 och 2
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Mindre vaccindos för barn under 12 år

Comirnaty-vaccindosen som ges till barn i åldern 5–11 år är mindre än den som ges till personer över 12 år. Intervallet mellan den första och andra vaccindosen för barn är också 6–12 veckor. Tiden till den andra vaccindosen kan bokas samtidigt som tiden till barnets första vaccindos.

Rikligt med vaccin mot säsongsinfluensa i Sibbo

Det finns fortfarande rikligt med vaccin mot säsongsinfluensa i Sibbo. Influensavaccinet kan ges samtidigt som coronavaccinet.

– Vi uppmuntrar personer som hör till riskgrupperna för influensa och deras närstående att boka tid till influensavaccination om man inte redan har tagit vaccinet. Närstående till dem som hör till riskgrupperna vaccineras nu med låg tröskel, då de egentliga massvaccinationsveckorna redan är över och det fortfarande finns gott om vaccin kvar, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Tidsbokningen görs i första hand på Internet via denna länk eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15. Influensavaccin erbjuds gratis till personer i riskgrupperna för influensa och deras närstående som bor i samma lägenhet eller i övrigt är i närkontakt med personen som ska skyddas. Mer information om vaccinering mot säsongsinfluensa finns på webbplatsen sibbo.fi via denna länk.

Länkar:

Coronavaccinbokning.fi (Tidsbokning)
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga
Blankett för vårdnadshavares samtycke till vaccination av barn
THL:s meddelande 2.12.2021: THL rekommenderar coronavaccinationer för 5–11 åringar, mer information om säkerheten gällande vaccinationer för hela åldersgruppen inväntas
THL:s meddelande 15.12.2021: THL har gjort en lista över riskgrupper bland 5–11-åringar – kommunerna kan börja vaccinera barn som hör till riskgrupperna

 

Senast uppdaterad 17.12.2021