Coronasmittläget i Sibbo har stabiliserats

– I mitten av augusti verkade epidemiläget försämras snabbt men efter det har antalet smittfall börjat minska. Vi behövde lyckligtvis inte ta i bruk några nya restriktioner, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Flera av dem som insjuknat i coronaviruset under den senaste tiden har varit ovaccinerade eller endast hunnit få en vaccindos.

– Vi uppmuntrar varmt Sibboborna att skydda sig själva genom att ta coronavaccinet. Det är mycket enkelt att vaccinera sig utan tidsbeställning på vaccinationsmottagningen i Nickby social- och hälsostation på lördagar, eller alternativt kan man boka tid på nätet till ett önskvärt vaccinationsställe. Vaccinerade personer kan tryggt njuta av kultur, resor, frihet och liv, säger Grannas.

Finland har satt som mål att den nationella vaccinationstäckningen ska vara över 80 procent för dem som fyllt 12 år, dvs. för dem som har haft en möjlighet att ta vaccin. I fortsättningen kommer även Sibbo att övergå till att följa upp vaccinationstäckningssiffrorna för personer över 12 år i enlighet med den nationella riktlinjen. Tidigare har vi följt upp procenttalen för alla åldersgrupper i Sibbo och då har siffrorna även inbegripit små barn som inte har kunnat få vaccin. Därför har procenttalen naturligtvis varit lägre. För närvarande har 84,0 procent av invånarna över 12 år fått den första vaccinationsdosen och 67,5 procent har fått två doser.

Boka en vaccinationstid nu:

https://www.koronarokotusaika.fi/sv

Vaccinera dig utan tidsbokning:

Varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen, rum nummer 3.

Ändrade testkriterier för personer som har fått två vaccindoser

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, dit även Sibbo hör, har gett en anvisning om att coronavirustest inte behöver tas av personer med lindriga symptom som är fullt vaccinerade. Inom HUS-området krävs alltså coronatest i regel inte längre av fullt vaccinerade personer med lindriga symptom då det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen. Inte heller en person med lindriga symptom som har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna behöver i regel söka sig till test. Anvisningen träder i kraft omedelbart.

Ändringen berör inte personer som har exponerats för viruset, jobbar inom social- och hälsovården och träffar kunder, bor eller jobbar på ett äldreboende, eller hör till riskgruppen för allvarlig coronainfektion. Dessa personer ska fortsättningsvis söka sig till coronatest även vid lindriga symptom.

Senast uppdaterad 13.09.2021