Coronaepidemiläget har försämrats i Sibbo – Nu måste vi vara försiktiga!

– Smittspårningen i Sibbo har tidvis varit överbelastad. Fastän vi har utökat arbetskraften inom smittspårningen har det tidvis uppstått fördröjningar med att kontakta de exponerade. Det är ändå positivt att coronavaccinationerna i Sibbo framskrider och vaccinationstäckningen ökar. Även vaccinationerna av de unga har kommit väl i gång, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

I Sibbo har 68,8 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 43,1 procent har fått två doser.

– Tillsvidare har de senaste massexponeringarna och smittkedjorna i Sibbo främst uppstått vid privata tillställningar såsom ungdomarnas fester. Vi uppmanar nu alla att på allvar fokusera på hälsosäkerheten. Använd munskydd, håll avstånd och var försiktiga. Om vi inte alla nu hjälps åt, hamnar vi mycket snart att stänga lokaler, avboka evenemang och begränsa hobbyverksamheten, säger Grannas.

Kommunens ledningsgrupp för undantagsförhållanden beslutade inte ännu denna vecka om nya begränsningar för bland annat hobbyverksamheten eller andra sammankomster i kommunens lokaler.

– Om situationen inte snart vänder till det bättre, blir vi tvungna att ta till nya restriktioner, säger Grannas.

Varje exponering utgör en kostnad för kommuninvånarna

Kommunens ledningsgrupp för undantagsförhållanden vill också påminna om att varje exponering och smitta utgör en verklig kostnad för kommuninvånarna. Arbetskraften som behövs för smittspårning och coronaprovtagning medför till exempel kostnader.

– De här pengarna måste alltid tas från nånting annat. Om vi blir tvungna att överföra skolhälsovårdare till smittspårningen, blir elevernas skolhälsovård lidande, påminner Grannas.

Rekommendationen om att använda munskydd börjar gälla elever fr.o.m. årskurs 3 i Sibbo

En ny åtgärd i Sibbo är att rekommendationen om att använda munskydd utvidgas inom den grundläggande utbildningen. Det rekommenderas att eleverna i årskurserna 3–9 inom den grundläggande utbildningen och alla studerande på andra stadiet använder munskydd från och med den 23 augusti. Hittills har rekommendationen gällt elever fr.o.m. årskurs 6.

– Målet är att den utvidgade rekommendationen om att använda munskydd ska minska risken att exponernas för coronaviruset i skolan, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Om undervisningsgruppen utöver elever i årskurs 3 även har elever från lägre årskurser, gäller munskyddsrekommendationen hela undervisningsgruppen.  Eleverna får munskydden gratis från skolan och de bekostas av Sibbo kommun.

 

Senast uppdaterad 19.08.2021