Byggprojektet med Söderkulla skolas skolbyggnad framskrider – fullmäktige godkände den uppdaterade projektplanen

Meningen är att inleda en mer detaljerad planering av skolbyggnaden hösten 2024 utgående från den uppdaterade projektplanen. Då preciseras bland annat planerna för placering av lärbyar och interiörer. 

Söderkulla skola har i projektplanen dimensionerats för 285 elever och byggnaden har planerats för två parallellklasser. Skolbyggnaden är avsedd för årskurserna från förskolan till årskurs 6 samt språkbadsundervisning. Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut placeras den nya skolbyggnaden längs Tasträskvägen söder om Daghemmet Miili i närheten av bildningscentret Miili.

Enligt utbildningsdirektör Tommi Eränpalo kommer Söderkulla skolas nya skolbyggnad att ge tilläggskapacitet till bildningscentret Miili, som har varit i stort behov av ytterligare kapacitet i och med det ökande antalet elever.

– I dess projektplanering har främst behoven för svenskspråkiga förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen beaktats, utan att glömma den växande språkbadsundervisningen. Byggnaden och dess användning har planerats för att gagna bildningscentrets övriga gemensamma lokaler, säger Eränpalo.

För tillfället fungerar Söderkulla skola i bildningscentret Miili.

En mångsidig och pedagogiskt fungerande lärmiljö

Skolbyggnadens undervisningslokaler bildar enheter som kallas för lärbyar, gemensamma undervisningslokaler samt lokaler som är gemensamma för alla elever, bland annat korridorer och en matsal.

Eleverna i Söderkulla skola indelas i fyra lärbyar enligt årskurs: förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik, åk 1–2, åk 3–4 och åk 5–6. Varje lärby inom den grundläggande utbildningen fungerar som en egen pedagogisk helhet och är planerad för cirka 80 elever.

Lokalernas mångsidiga användning och förutsättningar för lärande stöds också av akustisk planering, som genomförs i ett senare skede. Undervisningslokalerna i samma lärby planeras så att ljudlandskapen i olika lokaler inte påverkar varandra.

Andra inlärningsmiljöer och stöd för lärande finns utöver skolbyggnaden i skolans omedelbara gårdsplan, bildningscentrets näridrottsplatser och närliggande skogsområden. 

Bild: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Planen om skolbyggnaden och gården. Illustration.
Enligt planerna placeras Söderkulla skola så nära Tasträskvägen som möjligt således att det skulle finnas en så stor och öppen gårdsplan som möjligt väst om byggnaden.

Anpassningsbara lokallösningar för varierande behov

Söderkulla skolas nybyggnad har en yta på 2 845 brm². I fortsatt planering fästs särskild uppmärksamhet vid att lokalerna i skolbyggnaden är anpassningsbara.

Anpassningsbara lokaler syns i undervisningens vardag till exempel således att ett rum kan flexibelt utnyttjas för olika undervisningssituationer. Lokalerna kan anpassas till exempel genom att kombinera mindre rum till ett större rum med hjälp av flyttbara mellanväggar. Dessutom kan möblerna omplaceras enligt varierande behov.

Prognosen för byggprojektets totala kostnader är cirka 9,7 miljoner euro. Vi har förberett oss i kommunens budget för år 2024 för att inleda genomförandeplaneringen och i kommunens ekonomiplan för att inleda byggandet år 2026. 

Fördelar med synergin med områdets övriga funktioner

Att skolans byggplats placeras på samma område som Sipoonlahden koulu och Daghemmet Miili stöder den gemensamma användningen av lokalerna och erbjuder mångsidigare lärmiljöer för allas bruk.

Gymnastiksalen och skyddsrummen för Söderkulla skola placeras i idrottshallen och skyddsrummen som byggs invid Sipoonlahden koulu. Efter att Söderkulla skola färdigställs förenas gårdsplanen med en större gårdsplan vid bildningscentret, som omfattar en lekpark, en idrottsplats och ett motionsområde.


Länkar:

Projektplan för Söderkulla skola (pdf)

Ärendet på fullmäktiges föredragningslista 3.6.2024

Senast uppdaterad 06.06.2024