Söderkulla skolan koulurakennushanke etenee – valtuusto hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman

Päivitetyn hankesuunnitelman pohjalta toteutettavan koulurakennuksen yksityiskohtaisemman suunnittelun on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2024. Siinä tarkennetaan muun muassa suunnitelmia oppikylien ja sisätilojen sijoittelusta. 

Hankesuunnitelmassa 285 oppilaalle mitoitettu Söderkulla skolan kiinteistö on suunniteltu kaksisarjaiseksi kouluksi kattaen luokat esikoulusta 6. vuosiluokkaan sekä kielikylpyopetusta. Aiemman kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti uusi koulurakennus on suunniteltu sijoitettavaksi Taasjärventien varrelle Miilin päiväkodin eteläpuolelle, Miilin sivistyskeskuksen alueelle.

Koulutusjohtaja Tommi Eränpalon mukaan Söderkulla skolan uusi koulurakennus tuo valmistuessaan kipeästi kaivattua lisäkapasiteettia Miilin kampuksen kasvavalle oppilasmäärälle.

-Sen hankesuunnittelussa on otettu huomioon ensisijaisesti ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen tarpeet, huomioiden samalla kasvava kielikylpyopetus. Rakennus ja sen käyttö on suunniteltu hyödyntämään kampuksen muita yhteisiksi tarkoitettuja tiloja, Eränpalo sanoo.

Söderkulla skola toimii tällä hetkellä Miilin sivistyskeskuksen tiloissa.

Monipuolinen ja pedagogisesti toimiva oppimisympäristö

Koulurakennuksen opetustilat muodostuvat oppikyliksi kutsutuista soluista, yhteisistä opetustiloista, sekä muista kaikille oppilaille yhteisistä tiloista muun muassa käytävistä ja ruokasalista.

Söderkulla skolassa oppiminen jakaantuu luokka-asteittain neljään oppikylään: esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus, 1–2-luokat, 3–4-luokat ja 5–6-luokat. Jokainen perusopetuksen oppikylä toimii omana pedagogisena kokonaisuutenaan ja on suunniteltu noin 80 oppilaalle.

Tilojen monipuolista käyttöä ja oppimisen edellytyksiä tukee myöhempi akustinen suunnittelu. Samassa oppikylässä sijaitsevat opetustilat suunnitellaan niin, että eri tilojen äänimaisemat eivät vaikuta toisiinsa.

Koulurakennuksen opetustilojen ohella koulun välitön piha-alue, sivistyskeskuksen lähiliikuntapaikat ja muut ympäröivien metsäalueiden ulko-oppimisympäristöt toimivat opetustiloina ja tukevat oppimista. 

Kuva: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Piirroskuva, jossa kuvattu ylhäältä koulurakennuksen ja sen pihan sijoittuminen.
Söderkulla skolan rakennus on suunniteltu sijoitettavan mahdollisimman lähelle Taasjärventietä siten, että rakennuksen länsipuolelle jäisi mahdollisimman paljon avointa piha-aluetta.

Muunneltavia tilaratkaisuja vaihteleviin käyttötarpeisiin

Söderkulla skolan uudisrakennushanke on pinta-alaltaan 2845 brm². Koulurakennuksen tilojen jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota tilojen muunneltavuuteen.

Tilojen muunneltavuus ilmenee opetuksen arkikäytössä esimerkiksi siten, että samaa tilaa voidaan joustavasti hyödyntää monenlaisiin oppimistilanteisiin. Tiloja voi esimerkiksi muuttaa pienemmistä suuremmiksi yhdistelemällä tiloja siirtoseinillä toisiinsa. Lisäksi kalusteita on mahdollista sijoittaa uudelleen muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Rakennushankkeen kokonaiskuluennuste on noin 9,7 miljoonaa euroa. Kunnan talousarviossa 2024 on varauduttu toteutussuunnittelun aloittamiseen ja kunnan taloussuunnitelmassa kohteen toteuttamisen aloittamiseen vuonna 2026.

Synergiaetuja alueen muiden toimintojen kanssa

Koulun rakennuspaikan sijoittuminen samalle alueelle Sipoonlahden koulun ja päiväkoti Miilin kanssa tukee tilojen yhteiskäyttöä ja tarjoaa monipuolisempia oppimisympäristöjä kaikkien käyttöön.

Söderkulla skolan liikuntasali ja väestönsuojat sijoitetaan Sipoonlahden koulun yhteyteen rakennettavaan liikuntahalliin ja väestösuojiin. Valmistuttuaan Söderkulla skolan piha-alue yhdistyy myös osaltaan laajempaan, koko sivistyskeskuksen aluetta käsittävään leikki-, liikunta- ja ulkoilualueeseen.


Linkit:

Söderkulla Skolan hankesuunnitelma (pdf)

Asia valtuuston esityslistalla 3.6.2024

Viimeksi muokattu 06.06.2024