Byggare uppmanas att fästa uppmärksamhet vid räckeskonstruktionerna och deras säkerhet

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att det är tryggt att använda och underhålla den. Byggnaden samt dess utomhusmiljö och förbindelsegångar får inte vara förknippade med oacceptabel risk för olycka eller skada.

Det lönar sig att vara försiktig med balkonger med glasräcken, eftersom utredningarna av dödsolyckan i Vanda i början av mars fortfarande pågår.

Länk:

Miljöministeriets meddelande: Miljöministeriet har bett kommunerna kontakta dem som påbörjat byggprojekt för att säkerställa att räckessystemen på balkonger uppfyller kraven

 

Senast uppdaterad 18.04.2023