Rakentajia ohjataan kiinnittämään huomiota kaiderakenteisiin ja niiden turvallisuuteen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava maankäyttö- ja rakennuslain mukaan siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Lasikaiteella varustettujen parvekkeiden käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, sillä Vantaalla maaliskuun alussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden selvitykset ovat kesken.

Linkki:

Ympäristöministeriön tiedote: Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Viimeksi muokattu 18.04.2023