Byggandet av en lekpark i Ådalen inleds i början av juli

 

I byggandet ingår jordbyggnadsarbete, grönbyggande och elarbete med vilka parkområdet färdigställs för installation av lekutrustning, parkmöbler och belysning. Enligt det upphandlingsbeslut som tekniska utskottet enhälligt godkände 30.3.2021 kommer lekutrusningen att levereras och byggentreprenaden utföras av LeikkiSet Oy.

Mångsidiga idéer och lekutrustning med landsbygdstema

Lekparken kommer att ha utrustning vars design och färger till stor del följer ett landsbygdstema. Lekparkområdet kommet till exempel att ha fjädergungor som liknar insekter, och en traktorformad lekställning. Därtill kommer lekparken att erbjuda mångsidiga idéer till lek: barnen har till exempel en möjlighet att klättra och studsa.

Lekparken beläggs till största delen med ett säkert konstgräs. Konstgräset är slitstarkt och elastiskt, vilket gör det mycket lämpligt för barnens lek. Övervakningen blir lättare när lekparken omringas med ett skyddsstängsel. Stängslet förses med en låsbar grind. Lekparken förses också med bänkar, vilket gör den trivsam även för vuxna.

Senast uppdaterad 01.07.2021