Byggandet av den första delen av Nickby centralpark inleds på hösten

 

Centralparken ligger nära daghem och skolor. Läroanstalterna i området har redan gårdar med redskap för lek och motion, och därför vill man med parkens ”Mångfald”-del utvidga daghems- och skolbarnens lärmiljöer på ett nytt sätt. Illustrationen över visar översiktsplanen för ”Mångfald”-delen och fungerar som grund för byggnadsplaneringen. Illustrationen ger redan nu en helhetsbild av alla de element som kommunen ämnar bygga i den första parkdelen på hösten. Idéerna och önskemål för elementen har samlats in från Sibboborna själva.

 

Senast uppdaterad 05.07.2022