Byggandet av anslutningen för den nya räddningsstationen vid Oljevägen inleds

Byggprojektet genomförs av Sibbo kommun i samarbete med NTM-centralen i Nyland. Huvudentreprenör för projektet är Uudenmaan Rakennus ja Putkitus Oy. Trafikljusen installeras av Swarco Finland Oy, som är en sidoentreprenör till beställaren.

Ny attackväg, förbättrade trafikarrangemang och nya trafikljus

Arbetet med att ändra och förbättra trafikarrangemangen vid Oljevägen som inleds i april omfattar bland annat byggandet av en ny anslutning för en attackväg som är avsedd för utryckningsfordon och tillhörande varningsljusstyrning samt strukturella ändrings- och förbättringsåtgärder vid Brandslangens väganslutning.

Under byggarbetet införs tillfälliga trafikarrangemang för att garantera trafik- och arbetssäkerheten bland annat genom att sänka den nuvarande hastighetsbegränsningen på landsvägen och installera skyddsräcken och spärrlameller vid arbetsplatsen i takt med att arbetet framskrider.

Senast uppdaterad 27.03.2023