Öljytien liittymäjärjestelyiden rakentaminen uuden pelastusaseman kohdalla käynnistyy

Rakennushankkeen toteutuksesta vastaa Sipoon kunta yhteistyössä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii Uudenmaan Rakennus ja Putkitus Oy. Liikennevalojen toteuttamisesta vastaa tilaajan erillisurakoitsija Swarco Finland Oy.

Uusi hyökkäystien liittymä, liikennejärjestelyiden parantaminen ja uudet liikennevalot

Huhtikuun aikana käynnistyvät Öljytien liittymäjärjestelyiden muutos- ja parannustyöt käsittävät muun muassa uuden hälytysajoneuvoille tarkoitetun hyökkäystien liittymän ja siihen liittyvän varoitusvalo-ohjauksen rakentamisen sekä rakenteellisia muutos- ja parantamistoimenpiteitä Paloletkutien katuliittymässä.

Rakennustöiden aikana otetaan käyttöön väliaikaisia liikennejärjestelyitä liikenneturvallisuuden ja työturvallisuuden takaamiseksi mm. alentamalla maantien nykyistä nopeusrajoitusta ja asentamalla työkohteen kohdalle suojakaiteet ja sulkulamellit töiden etenemisen mukaisesti.

Viimeksi muokattu 27.03.2023