Byggandet av Affärsvägen inleds vid Nya Borgåvägen i Söderkulla

Affärsvägen, som presenteras i gatuplanen, är en ny väg på detaljplaneområdet S31. Vägen kommer att betjäna affärsverksamheten på detaljplaneområdet. Gatuplanen för Affärsvägen godkändes av tekniska utskottet den 4 oktober 2022.

Ändringar i trafikarrangemangen under gatuarbetet

Gatuarbetet ligger vid bildningscentret Miili, Ingman arena och Miilis terminal. Korsningen mellan Nya Borgåvägen och Söderkulla skolväg ändras till en fyrvägskorsning. En gång- och cykelväg samt behövliga skyddsvägar kommer att byggas längs Affärsvägen. Entreprenören för gatuarbetet är Marttilan Maanrakennus Oy. Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid de ändrade trafikarrangemangen när man rör sig nära byggarbetsplatsen och följa de sänkta hastighetsbegränsningarna vid gatuarbeten.

Busshållplatsen Miilis terminal 4 (Si0857) flyttar från och med 28.11

På grund av gatuarbetet flyttas busshållplatsen Miilis terminal 4 (Si0857) tillfälligt. Samtidigt stängs skyddsvägen som går över Nya Borgåvägen till den busshållplats som tas ur bruk. Busshållplatsen (Si0857) flyttar tillfälligt cirka 100 meter österut / mot Borgå. Det finns en tillfällig busshållplats vid Nya Borgåvägen mittemot Söderkulla kyrka.  Målet med att flytta busshållplatsen är att göra byggarbetsplatsen tydlig och trygg.

Senast uppdaterad 29.11.2022