Liiketien rakentaminen käynnistyy Söderkullassa Uuden Porvoontien varrella

Tuleva Liiketie on uusi S31 asemakaava-alueella sijaitseva katu. Katu tulee palvelemaan asemakaava-alueella olevaa liiketoimintaa. Liiketien katusuunnitelma on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 4. lokakuuta 2022.

Työnaikaiset muutokset liikennejärjestelyssä

Katutyömaa tulee sijaitsemaan Miilin sivistyskeskuksen, Ingman Areenan ja Miilin terminaalin edustalla. Rakennusurakassa Uuden Porvoontien ja Söderkullan koulutien välinen risteys tulee muuttumaan nelihaaraiseksi risteykseksi. Rakennettavan Liiketien varteen tulee kevyen liikenteen väylät sekä tarvittavat suojatiet. Katutyömaan urakoitsijana toimii Marttilan Maanrakennus Oy. Työmaa-alueen lähistöllä liikkuessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota liikenteen poikkeusjärjestelyihin ja noudattamaan alennettuja nopeusrajoituksia.

Bussipysäkki Miilin terminaali 4 (Si0857) siirtyy 28.11. lähtien

Miilin terminaalin pysäkki 4 (Si0857) siirretään väliaikeisesti katurakentamisen ajaksi. Samalla suojatie Uuden Porvoontien yli käytöstä poistuvalle bussipysäkille suljetaan. Bussipysäkki (Si0857) siirtyy tilapäisesti noin 100 metriä itään / Porvooseen päin. Tilapäinen bussipysäkki sijaitsee Uudella Porvoontiellä Söderkullan kirkkoa vastapäätä. Bussipysäkin siirtämisellä on tarkoitus saada työmaa-alue selkeäksi ja turvalliseksi.

Viimeksi muokattu 29.11.2022