Byggande av den nya hundinhägnaden inleds i Söderkulla

Byggandet börjar med att fälla träd på hundinhägnadens staketlinje. På området finns det också träd som fälls av säkerhetsskäl på grund av att de har skadats av granbarkborre eller att de annars är i dåligt skick.

En skogig och stimulerande miljö

Målet med hundinhägnaden i Miiliområdet är att skapa en skogig och stimulerande miljö för hundar, som är väl anpassad till omgivningen och direkt kopplad till friluftslederna i området. Hundinhägnaden kommer att ha separata inhägnader för stora och små hundar.

Man planerar att lämna kvar rikligt med träd i hundinhägnaden, och ytskiktet ska i huvudsak bestå av skogsmark. Skogen erbjuder hundarna stimulans och ger skydd mot solen. Hundinhägnaden utrustas med bänkar, sopkärl och en anslagstavla. Inhägnaden får också belysning.

Hundinhägnaden byggs vid friluftslederna i närheten av Tasträsket. Inhägnaden är lätt att nå både med bil och till fots från de närmaste bostadsområdena. Vänligen beakta att hundinhägnadens placering i den bifogade kartan är riktgivande. Hundinhägnaden är inte lika stor som i bilden.

En karta.

Färdigställs före utgången av året

Avsikten är att byggandet färdigställs senast i slutet av december. I budgeten har det reserverats ett anslag på 90 000 euro för byggande av hundinhägnaden.

Några hål på discgolfbanan i Söderkulla har ändrats på grund av hundinhägnaden. Avsikten är att sätta upp de nya bankartorna och skyltningen så snart som möjligt.

Länk:

Parkplan för hundinhägnaden i Miiliområdet (pdf, endast på finska)

 

 

Senast uppdaterad 31.10.2023