Uuden koira-aitauksen rakentaminen Söderkullaan alkaa

Rakentaminen aloitetaan puiden poistamisella aitauksen aitalinjalta. Lisäksi alueella on kirjanpainajan vioittamia puita ja muutoin huonokuntoisia puita, jotka joudutaan poistamaan turvallisuussyistä.

Metsämäinen virikkeellinen ympäristö

Miilin koira-aitauksesta on tarkoitus luoda koirille metsämäinen virikkeellinen ympäristö, joka soveltuu hyvin ympäristöönsä ja liittyy suoraan alueen ulkoilureitteihin. Aitaukseen tehdään erilliset alueet isoille koirille ja pienille koirille.

Aitaukseen on tarkoitus jättää runsaasti puustoa ja sen pintamaa tulee koostumaan enimmäkseen metsänpohjasta. Metsämäisyys tarjoaa virikkeitä koirille ja antaa suojaa auringonpaisteelta. Koirapuisto varustetaan penkeillä, jätesäiliöillä ja ilmoitustaululla. Lisäksi aitaus valaistaan.

Aitaus rakennetaan Taasjärven ulkoilureittien varrelle. Sijainti on helposti saavutettavissa sekä autolla että kävellen läheisiltä asuinalueilta. Huomaathan, että aitauksen merkintä oheisessa sijaintikartassa on suuntaa antava. Aitaus ei ole yhtä suuri kuin merkintä kuvassa.

Karttakuva sijainnista.

Valmistuu vuoden loppuun mennessä

Rakentamisen on tarkoitus valmistua joulukuun loppuun mennessä. Koira-aitauksen rakentamiseen on varattu talousarviossa 90 000 euroa.

Muutamaa Söderkullan frisbeegolfradan väylää on jouduttu muuttamaan koira-aitauksen tieltä. Uudet ratakartat ja väyläopasteet pyritään saamaan paikoilleen mahdollisimman pian.

Linkki:

Miilin koira-aitauksen puistosuunnitelma (pdf)

 

Viimeksi muokattu 31.10.2023