Byggande av Blomsterparken i Nickby centralpark inleds

Bild: En del av parkplanen för Blomsterparken.

Blomsterparken byggs i hörnet av Södra Skolvägen och Parkgårdsvägen. Parkdelen gränsar sig i väst och syd med parkområdet som kantar gravgården.

I Blomsterparken planteras flera blommande trädslag, såsom körsbärsträd och äppelträd. Förutom de blommande träden planteras till exempel syrenbuskar och sås även blomsterlökar, gullvivor och skogsäng. Träden, buskarna och blommorna bildar imponerande planterade områden.

Nya parkgångar med stenmjölsbeläggning byggs i parken och belyses med pollare. Det byggs också olika sällskapsområden med bänk- och bordsgrupper. Parken tillförses även med trädgårdsgungor, solstolar, en grill och en badmintonplan för tidsfördriv och vistelse. Parkens centrala del bevaras som ett område med gräsmatta.

Parkplanerna till Blomsterparken i Nickby centralpark godkändes av tekniska utskottet den 24 januari 2023. Entreprenören är Artkivi Oy enligt utskottets beslut den 24 oktober 2023. Arbetet omfattar även underhåll under bygg- och garantitiden.

Avsikten är att Blomsterparken färdigställs i september 2024.

Planerats utifrån Sibbobornas önskemål och idéer

Blomsterparken har planerats utifrån Sibbobornas önskemål och idéer.

Översiktsplanen för Nickby centralpark utarbetades i Sibbo med hjälp av deltagande budgetering. Blomsterparken är ett av de fyra parkförslag som fick flest röster vid omröstningen våren 2020.

De olika delarna av Nickby centralpark genomförs fas för fas. Parken Mångfald färdigställdes sommaren 2022. Avsikten är att genomföra Biblioteksparken efter Blomsterparken. Vackra planteringar genomförs efter Biblioteksparken.

Bild: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Illustration av Blomsterparken. Människor njutar av miljön i parken. Blommande träd kring området.
Illustration av Blomsterparken. Nomaji landskapsarkitekter Ab.

Länkar:

Parkplan för Blomsterparken (PDF, på finska)

Godkännande av parkplan, tekniska utskottets protokoll 24.1.2023

 

Senast uppdaterad 24.11.2023