Bussbranschens strejk påverkar skolskjutsar och kollektivtrafiken i Sibbo onsdagen den 14 februari och torsdagen den 15 februari

HRT meddelar om strejkens följder i HRT:s trafik på sin webbplats. Vårdnadshavare till elever som rör sig med kollektivtrafik kan följa vilka skjutsar som körs på HRT:s webbplats. Om en tur som normalt används inte körs och det inte är möjligt att ta sig till skolan med buss, är det vårdnadshavarens skyldighet att ordna elevens skjutsar. Troligen deltar inte taxibilar i strejken, och det förutses att skolskjutsar som ordnas med taxi kan köras normalt.

Vårdnadshavarna kan ansöka om understöd för de skolskjutsar som de körde när skolskjutsarna ställdes in. Vårdnadshavarna till de elever som inte kunde åka med buss till skolan har möjlighet att ansöka om ersättning via Wilma för de skolskjutsar som de körde.

Ersättningen ansöks via Wilma med ansökan om skolskjuts i form av en ledsagarersättning. Förutsättningen är ett giltigt beslut om att eleven har rätt till skolskjuts med buss i form av ett resekort.

Ansökan ska även innehålla vårdnadshavarens kontonummer och antalet körkilometer per dag under strejken. I ansökan finns det ett separat fält för kontonumret, och körkilometerna kan skrivas i fältet ”Ytterligare information om skolskjutsen”.

Ersättningen av de skolskjutsar som vårdnadshavaren själv tar hand om räknas per barn som en kilometerersättning mellan hemmet och skolan. Ersättningen är i enlighet med FPA:s vid tidpunkten gällande ersättning om användning av egen bil. Ansökningarna behandlas i den ordning som de lämnas in.

 

Senast uppdaterad 13.02.2024