Brainstormingsfasen för deltagande budgetering är nu över i Sibbo – tack för fler än 140 bra idéer!

 

Ett stort antal kreativa invånaridéer i alla åldrar från hela Sibbo mottogs för att främja gemenskap, välbefinnande och trivsel i invånarnas eget närområde.

Omröstningsfasen inleds i mars

Från och med mars kan du rösta på din favoritidé både på nätet och på papper vid serviceställena SibboInfo i Nickby respektive Söderkulla. Det exakta datumet för omröstningsfasen kommer att meddelas senare i de kommunala kanalerna.

Innan publiceringen av de idéer som går vidare till omröstningsfasen går kommunen igenom alla idéer internt för att se till att de uppfyller de kriterier som ställts upp för projektet. Vid behov kan kommunen kombinera liknande idéer, förtydliga hur de är skrivna och lägga till villkor för deras genomförande.

Idéer som inte uppfyller kriterierna förkastas under förhandsgranskningsfasen och de går inte vidare till omröstningsfasen. Om din idé förkastas kan du fortfarande försöka främja frågor som är viktiga för dig genom andra kommunala kanaler.

Klicka på den här länken för att läsa mer om det pågående projektet #MittSibbo.

Senast uppdaterad 01.02.2022