Borgå stad informerar: De första fallen av fågelinfluensa har konstaterats i Borgå och Sibbo

– Döda fåglar, sjuka fåglar eller fågelavföring ska inte vidröras.  Låt inte sällskapsdjur heller vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring, Jansson påminner.

Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan. Smitta till människa och andra däggdjur sker inte lätt och kräver att den smittade varit i nära kontakt med en insjuknad fågel, fågelavföring eller material eller miljö som förorenats av avföring.

Ifall du upptäcker massdöd bland frilevande fåglar, kontakta genast Borgå stads tillsynsveterinär (tfn 0400 692 931) eller stadsveterinär.

Rättelse 2.8.2023: Måsen i Borgå hade inte aviär influensa

Borgå stad meddelade tisdag 1.8.2023 om två bekräftade fall aviär influensa (fågelinfluensa): en mås hittad i Borgå och en havsörn hittad i Sibbo skärgård.

Måsen hittad i Borgå, som Regionförvaltningsverket undersökte, hade dock ingen aviär influensa. Den felaktiga informationen orsakades av Regionförvaltningsverkets tolkningsfel.

– Vi beklagar det inträffade, men påminner att det fortfarande finns skäl att inte röra döda fåglar eller fågelavföring, säger övervakningsveterinär Petronella Jansson.

 

Senast uppdaterad 02.08.2023