Bor du i en by i Östra Nyland? Hurdana kultur- och fritidstjänster längtar du efter?

Enkäten kan besvaras fram till 30.6.2021 på webbadressen: Enkäten Kultur i byn. Enkäten kan också besvaras på pappersblanketter som fås i bibliotek och bokbussar i Östra Nyland. Resultaten av enkäten publiceras på hösten.

Enkäten omfattar alla kommuner samt byar och glesbygd i Östra Nyland. Under hösten 2021 riktas en motsvarande enkät till invånarna i förorter. Resultaten utnyttjas i planering och förverkligande av kulturtjänster i byar.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar en stund och svarar på dessa frågor och att vi får svar av invånare i olika åldrar i byarna. Även personer som bor i byarna tillfälligt, som sommarboende och distansarbetare kan svara på enkäten. I synnerhet ger fritt formulerade svar värdefull information. Man får gärna även vid behov hjälpa någon annan som till exempel ett barn att svara på enkäten, säger koordinatorn för projektet Kultur i byn Sari Hilska.

Delta i utlottning av presentkort

Bland alla som svarar utlottas 3 presentkort värda 50 euro. Vinnaren kan själv välja ett Lippu.fi-presentkort, Jätskiauto-presentkort eller ett presentkort till artotek eller till museibutik i Östra Nyland. Utlottningen sker 2.7.2021. Om man vill delta i utlottningen anges kontaktuppgifter, annars kan man svara på enkäten anonymt.

Enkäten görs av Kultur i byn-projektet i Nyland. Till projektets styrgrupp hör representanter från alla kommuner i Östra Nyland och därtill några regionala kulturaktörer. Från och med slutet av året framskrider det tvååriga projektet till Västra och Mellersta Nyland. Projektets mål är att utveckla kulturverksamheten i byarna och förorterna i Östra Nyland, skapa ett nytt slags samarbete mellan kulturaktörer och att erbjuda sysselsättningsmöjligheter för konstnärer som bor i regionen.

Ditt svar är viktigt – tack för din tid!

Ytterligare information ger utvecklingskoordinatorerna:
Sari Hilska, tfn 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi
Sini Kallio, tfn 040 676 3005, sini.kallio@porvoo.fi

Senast uppdaterad 03.06.2021