Bli hörd och påverka kultur- och fritidstjänsterna

Vill du berätta för oss var du använder kommunens kultur- och fritidstjänster eller varför du inte utnyttjar dem. Saknas det till exempel någon idrottsanläggning eller var behövs det mer verksamhet? Vilken typ av kulturupplevelser skulle du vilja ha i Sibbo eller vilka tjänster saknar du i biblioteken? 

Genom att delta i temaintervjuer som ordnas under veckorna 14 och 15 kan du påverka utarbetandet av bildningsväsendets servicenätplan. Servicenätplanen är en färdplan som styr den framtida utvecklingen av servicenätet och kommunens bildningstjänster, till exempel idrottsanläggningarnas placering och kursutbud vid Sibbo institut.  

Anmälningen till temaintervjun är öppen fram till 3.4.2023 kl. 12.00. Du kan anmäla dig antingen via webben eller på en pappersblankett på Sibbo institut, vid serviceställena SibboInfo i Nickby och Söderkulla, biblioteken samt vid Allaktivitetshallens info. 

Du kan anmäla dig via denna länk.  

Mer information om utarbetandet av bildningsväsendets servicenätplan finns bakom denna länk.  
 
Mer information till media:  
Kultur- och fritidskoordinator Elina Halla, tfn 050 589 3083, elina.halla@sibbo.fi 

Senast uppdaterad 29.03.2023