Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Anvisningarna

 • Sibbo kommun vill möjliggöra att våra invånare och patienter även i dessa pandemitider har möjlighet att träffa de personer som är viktiga för dem.
 • Alla besök planeras enligt gällande pandemirekommendationer i vårt område.
 • Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna.
 • Man behöver inte längre komma överens om besök på förhand, men bör meddela personalen när man kommer till enheten eller avdelningen. Personalen instruerar besökare före och under besöket så att det kan förverkligas på ett tryggt sätt. Enheterna har egna planer för hur besök kan ordnas tryggt i deras utrymmen. 1-5 personer kan samtidigt komma på besök. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. 
 • Ni kan ta er anhörig ut för en promenad, eller hen kan göra ett hembesök hos er. Under besök utanför enheten bör skyddsdirektiv och skyddsavstånd beaktas. En god handhygien bör följas och näs-munskydd användas, om hälsotillståndet tillåter. Därtill rekommenderas att antalet kontakter under besöket begränsas till så lågt som möjligt. Efter hembesök, som räcker över natten, rekommenderas en frivillig uppföljningstid på 14 dygn.
 • Man får inte efter en utlandsresa komma på besök före karantänstidens slut, om man besökt ett land för vilket rekommendationen är en 14 dagars frivillig karantän efter hemkomsten (eller en kortare karantänstid efter 2 negativa coronatest enligt myndigheternas direktiv)
 • Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom (hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk) eller magont/diarré.
 • Kom ihåg god handhygien. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket samt vid behov även under besöket.
 • Gåvor, blommor och kort är tillåtna men besökarna ska komma ihåg god handhygien när de överräcker dem.
 • Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd.
 • Håll 2 meters skyddsavstånd till din egen anhöriga (i mån av möjlighet), personal och övriga boende/patienter under hela besöket.
 • ​På Akut- och rehabiliteringsavdelningen rekommenderar vi fortfarande högst 60 minuters besök, på de andra enheterna begränsas inte besökens längd
 • Vid behov diskuterar personalen med de anhöriga och gör en riskbedömning för att hitta trygga lösningar i just deras situation. Då beaktas risken för eventuell exponering, deltagarantalet, lokalens storlek, möjligheten till att iaktta säkerhetsavstånden osv.
 • Personalen övervakar besöken och kan vid behov ge tilläggsinstruktioner.

 

Senast uppdaterad 21.05.2021