Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Genom att följa anvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och för vår personal. Vänligen läs besöksanvisningarna noggrant. Det är ytterst viktigt att du följer anvisningarna och skyddsåtgärderna under besöket. Vid behov ger personalen dig ytterligare anvisningar om besöken. Det är möjligt att göra små lindringar eller begränsningar i besöksanvisningarna av vägande skäl. Vid en corona- eller noroepidemi begränsar vi besök.

Anvisningar för trygga besök

  • Alla besök ska alltid avtalas om med personalen på förhand.
  • Håll minst 2 meters avstånd till både personal och övriga boende/patienter under hela besöket.
  • När du kommer till enheten/avdelningen, gå direkt till patientrummet eller till en separat besökslokal.
  • Alla besökare ska använda ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) under hela besöket.
  • Vid behov får du ett andningsskydd av typ FFP2 på enheten/avdelningen.
  • Håll en god handhygien under besöket. Vänligen använd handsprit eller tvätta händerna då du anländer till boendeenheten eller avdelningen, i din närståendes rum samt när du avlägsnar dig.
  • Du kan också träffa din närstående utomhus och också då skall en god handygien hållas och andningsskydd användas.
  • Om din närstående får vård i livets slutskede kan du besöka honom eller henne en längre stund. Vänligen avtala om besöket med personalen.

Du kan inte komma på besök om

 

Senast uppdaterad 09.05.2022