Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Anvisningarna

 • Sibbo kommun vill möjliggöra att våra invånare och patienter även i dessa pandemitider har möjlighet att träffa de personer som är viktiga för dem.
 • Alla besök planeras enligt gällande pandemirekommendationer i vårt område.
 • Besöken sker fortsättningsvis i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. Några besökare kan komma samtidigt. Enheterna har egna planer för hur besök kan ordnas tryggt i deras utrymmen.
 • Man behöver inte längre komma överens om besök på förhand, men bör meddela personalen när man kommer till enheten eller avdelningen. Personalen instruerar besökare före och under besöket så att det kan förverkligas på ett tryggt sätt.
 • Ni kan ta er anhörig ut för en promenad, eller hen kan komma på besök till er. Under besök utanför enheten bör skyddsdirektiv och skyddsavstånd beaktas. En god handhygien bör följas och näs-munskydd användas, om hälsotillståndet tillåter. Efter hembesök, som räcker över natten eller större familjefester, rekommenderas en veckas frivillig uppföljningstid, då man inte rör sig i de allmänna utrymmen, för att skydda de andra från eventuell exponering eller smitta.
 • Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom (hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk) eller magont/diarré.
 • Kom ihåg god handhygien. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket samt vid behov även under besöket.
 • Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd.
 • Håll 2 meters skyddsavstånd till personal och övriga boende/patienter under hela besöket.
 • Vid behov diskuterar personalen med de anhöriga och gör en riskbedömning för att hitta trygga lösningar i just deras situation. Då beaktas risken för eventuell exponering, deltagarantalet, lokalens storlek, möjligheten till att iaktta säkerhetsavstånden osv.
 • Personalen övervakar besöken och kan vid behov ge tilläggsinstruktioner.

Senast uppdaterad 08.10.2021