Vierailut ikääntyneiden asumisyksiköissä ja Akuutti- ja kuntoutusosastolla

Ohjeistus

 • Sipoon kunta haluaa mahdollistaa sen, että asukkaat/potilaat voivat myös pandemia-aikana tavata heille tärkeitä henkilöitä.
 • Vierailuihin liittyen noudatamme alueellamme voimassa olevia pandemiaan liittyviä suosituksia.
 • Vierailut tapahtuvat edelleen läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Kerralla voi tulla muutama vieras. Yksiköissä on tehty yksikkökohtaiset vierailusuunnitelmat tilaratkaisut huomioiden.
 • Tapaamisista ei tarvitse sopia etukäteen henkilökunnan kanssa, mutta vierailulle tullessa asiasta tulee ilmoittaa. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ennen vierailua ja sen aikana. Näin vierailut voidaan toteuttaa turvallisesti.
 • Voitte käydä omaisenne kanssa kävelyllä, tai omaisenne voi tulla luoksenne kotivierailulle. Käynnit yksikön ulkopuolella toteutetaan suojautumisohjeita ja turvavälejä noudattaen. Asukas pyrkii noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja käyttää nenä-suusuojaa, jos tälle ei ole terveydellistä estettä. Kotilomien ja perhejuhlien jälkeen asukkaalle suositellaan vapaaehtoista 7 vuorokauden seuranta-aikaa, jolloin hän ei liikkuisi yleisissä tiloissa, jotta muita asukkaita/potilaita voidaan suojata mahdolliselta altistumiselta ja tartunnalta.
 • Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, päänsärky, lihassäryt) tai vatsakivusta/ripulista.
 • Muistakaa hyvä käsihygienia. Kädet on desinfioitava sekä ennen vierailua että sen jälkeen sekä tarvittaessa vierailun aikana.
 • Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta.
 • Muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan.
 • Keskustelussa henkilökunnan kanssa tehdään tarvittaessa arvio riskeistä, ja mietitään turvallisia ratkaisuja juuri siihen tilanteeseen. Tässä otetaan huomioon altistumisen riski, henkilömäärä, tilan koko, mahdollisuus turvaväleihin jne.
 • Henkilökunta valvoo vierailuohjeiden noudattamista ja voi tarvittaessa antaa lisäohjeistusta.

Viimeksi muokattu 08.10.2021