Vierailut ikääntyneiden asumisyksiköissä ja Akuutti- ja kuntoutusosastolla

Ohjeistus

 • Sipoon kunta haluaa mahdollistaa sen, että asukkaat/potilaat voivat myös pandemia-aikana tavata heille tärkeitä henkilöitä.
 • Vierailuihin liittyen noudatamme alueellamme voimassa olevia pandemiaan liittyviä suosituksia.
 • On suositeltavaa, että omaisia tavataan ulkona. Tapaamiset sisätiloissa ovat myös sallittuja.
 • Tapaamisista ei tarvitse enää sopia etukäteen henkilökunnan kanssa, mutta vierailulle tullessa asiasta tulee ilmoittaa. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ennen vierailua ja sen aikana. Näin vierailut voidaan toteuttaa turvallisesti. Sopiaksenne vierailusta olkaa yhteydessä siihen asumisyksikköön/osastoon, jossa omaisenne asuu/on hoidossa. Vierailulle voi tulla 1-5 henkilöä kerrallaan. Vierailut tapahtuvat läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Yksiköissä on tehty yksikkökohtaiset vierailusuunnitelmat tilaratkaisut huomioiden.
 • Voitte käydä omaisenne kanssa kävelyllä, tai omaisenne voi tulla luoksenne kotivierailulle. Käynnit yksikön ulkopuolella toteutetaan suojautumisohjeita ja turvavälejä noudattaen. Lyhyen vierailun ajan asukas pyrkii noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja käyttää kirurgista suunenäsuojusta, jos tälle ei ole terveydellistä estettä. Lisäksi on suositeltavaa, että vierailujen aikana kontaktien määrää olisi mahdollisimman vähäinen. Yön yli kestäneiden asukkaan kotilomien jälkeen suositellaan vapaaehtoista 14 vuorokaudenseuranta-aikaa.
 • Vierailulle ei saa ulkomaanmatkan jälkeen tulla ennen karanteeniajan päättymistä, jos on käynyt maassa, josta paluun jälkeen suositellaan 14 vrk:n karanteenia (tai viranomaisohjeistuksen mukaisesti lyhennettyä karanteenia kahdella negatiivisella testituloksella).
 • Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, päänsärky, lihassäryt) tai vatsakivusta/ripulista.
 • Muistakaa hyvä käsihygienia. Kädet on desinfioitava sekä ennen vierailua että sen jälkeen sekä tarvittaessa vierailun aikana.
 • Lahjoja, kukkia ja kortteja voi tuoda, ja siinä yhteydessä noudatetaan hyvää käsihygieniaa.
 • Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta.
 • Omaan läheiseensä (mahdollisuuksien mukaan), muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan.
 • Akuutti- ja kuntoutusosastolla suosittelemme edelleen korkeintaan 60 minuutin käyntejä, muissa yksiköissä käyntien kestoa ei rajoiteta.
 • Keskustelussa henkilökunnan kanssa tehdään tarvittaessa arvio riskeistä, ja mietitään turvallisia ratkaisuja juuri siihen tilanteeseen. Tässä otetaan huomioon altistumisen riski, henkilömäärä, tilan koko, mahdollisuus turvaväleihin jne.
 • Henkilökunta valvoo vierailuohjeiden noudattamista ja voi tarvittaessa antaa lisäohjeistusta.

Viimeksi muokattu 20.05.2021