Besök Östanåparkens och Ådalens kulturlandskap i Nickby virtuellt utan att lämna din egen soffa!

 

Sibbo kommun har publicerat den virtuella rundturen på sin webbplats. Rundturen tar besökaren till parkområdet i Sibbo Ådal och det gamla sjukhusområdet i Östanåparken. Under rundturen presenteras de kulturhistoriskt viktigaste platserna på ett mångdimensionellt sätt, både på marknivå och från luften.

Den virtuella rundturen har skapats av företaget Northman VR i samarbete med Avdelningen för teknik och miljö, anställda på enheten Kulturtjänster samt Sällskapet Åparken rf.

– Människor är intresserade av Östanåparken, dvs. det gamla sjukhusområdet i Nickby, eftersom det är ett trivsamt och lugnt bostadsområde och ett historiskt byggnadsarvsobjekt. Med hjälp av den virtuella besökskanalen är det lätt att bekanta sig med området, säger Juhani Rantala, ordförande för Sällskapet Åparken rf.

Kulturupplevelser tillgängliga för alla

En virtuell rundtur innebär att du kan röra dig fritt i den virtuella miljön och uppleva platsen som om du verkligen skulle vara där. Oavsett om du är intresserad av lokal konst, historia eller naturupplevelser, erbjuder den virtuella rundturen i Nickbys kulturlandskap nya sätt att utforska både kända och okända platser.

Rundturen innehåller dessutom en mängd informationspunkter om olika objekt samt gamla fotografier som berättar om områdets närhistoria.

Bilden visar en vy av den virtuella rundturen.

Den virtuella rundturen lämpar sig för många olika slags ändamål

Den virtuella rundturen som skapades under våren och hösten 2021 är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla. Eftersom den är mångsidig lämpar den sig för flera olika användningsändamål – till exempel för att fräscha upp kunskaperna om lokalhistorien eller för att återuppliva skolundervisningen. Den virtuella rundturen är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Du kan bekanta dig med rundturen var som helst och på vilken apparat som helst. Det mest användarvänliga sättet att bläddra i den virtuella rundturen är dock på en horisontell skärm, till exempel på en surfplatta eller datorskärm.

I fortsättningen kommer du till den virtuella rundturen via en länk som finns på Visit Sibbos webbplats eller direkt via denna länk.

Senast uppdaterad 29.11.2021