Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisuista päätetään keväällä 2022

Pääpaino tarkastelussa on ollut kolmessa alueen päiväkodissa: Landsängens daghem, Västerskogin päiväkoti ja Metsärinteen kielikylpypäiväkoti. Näiden päiväkotien osalta on linjattu jo aiemmin vuonna 2020, että niitä ei lähdetä enää peruskorjaamaan taloudellisista ja teknisistä syistä. Kyseisten rakennusten käyttäjille halutaan varmistaa tulevaisuudessa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Tilaratkaisuselvitys valmistui nyt tammikuussa 2022. Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy. Seuraavaksi se viedään luottamuselinten käsittelyyn kevään aikana, jossa pyritään linjamaan muun muassa seuraavia asioita:

  • Miten toteutetaan pidempikestoiset tilaratkaisut?
  • Tarvitaanko väistötiloja ja mitkä mahdolliset väistötilaratkaisut olisivat?

Päiväkotien lasten huoltajia ja työntekijöitä tullaan tiedottamaan mahdollisista tulevista hankevaiheista myöhemmin asian edetessä maalis-toukokuussa 2022.

Viimeksi muokattu 17.02.2022