Beslut om daghemmet Norlandia Talmas fortsättning efter sommaren fattas i början av året – Kommunen förbereder sig på att utvidga den kommunala småbarnspedagogiken till daghemmets lokaler

Kommunen förbereder sig för närvarande på att ta i bruk de lokaler som eventuellt frigörs i daghemmet Norlandia Talma för den kommunala småbarnspedagogiken. Avsikten är att ärendet om att ordna kommunal småbarnspedagogik i lokalerna ska behandlas av bildningsutskottet den 25 januari 2023.

Barnen i daghemmet Norlandia Talma skulle ha möjlighet att fortsätta sin småbarnspedagogik i bekanta lokaler inom den kommunala småbarnspedagogiken om man beslutar att hyra ut lokalerna till kommunen. Kommunen har redan sen början av december 2022 tillfälligt hyrt lokaler för en barngrupp i Norlandia Talma.

Behovet av ytterligare lokaler för den kommunala småbarnspedagogiken i Sibbo beror på den ökade efterfrågan på platser inom småbarnspedagogiken. Norlandia Päiväkodit har uppgett att verksamhetsförutsättningarna i Tallmo är dåliga på grund av att antalet barn i närområdet är alltför litet. Befolkningstillväxten i Tallmo har varit lägre än väntat under de senaste åren på grund av den låga produktionen av nya bostäder i området. För närvarande används endast cirka en tredjedel av daghemmets 60 platser för småbarnspedagogik. Daghemmet grundades år 2016 och antalet barn har aldrig nått upp till den förväntade nivån.

Kommunen och Norlandia Päiväkodit har försökt hitta en lösning på problemet i gott samarbete. Kommunen bereder möjligheten att ta över lokalerna i augusti 2023.

 

Senast uppdaterad 19.01.2023