Päiväkoti Norlandia Talman toiminnan jatkumisesta kesän jälkeen päätetään alkuvuodesta – Kunnan varhaiskasvatus valmistelee laajentamista päiväkodin tiloihin

Kunta valmistelee parhaillaan Norlandia Talmalta mahdollisesti vapautuvien tilojen käyttöönottoa kunnalliseen päiväkotitoimintaan. Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen tiloissa on tarkoitus viedä sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi 25.1.2023.

Päiväkoti Norlandia Talmassa olevilla lapsilla olisi mahdollisuus jatkaa varhaiskasvatuksessa tutuissa tiloissa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, jos tilat päätetään vuokrata kunnan käyttöön. Kunnalla on jo joulukuun alusta 2022 ollut tilapäisesti vuokrattuna yhdelle lapsiryhmälle tila Norlandia Talmasta.

Sipoon kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätilan tarpeen taustalla on varhaiskasvatuspaikkojen lisääntynyt tarve. Norlandia Päiväkodit on ilmaissut toimintaedellytysten olevan heikot Talmassa lähialueen liian vähäisen lapsimäärän takia. Talman väestökasvu on jäänyt viime vuosina oletettua vähäisemmäksi johtuen alueen uudisasuntotuotannon vähäisyydestä, ja päiväkodin 60 varhaiskasvatuspaikasta on tällä hetkellä käytössä noin kolmannes. Päiväkoti on perustettu vuonna 2016, eikä lapsimäärä ole missään vaiheessa noussut oletetulle tasolle.

Asiaan on haettu ratkaisua hyvässä yhteistyössä kunnan ja Norlandia Päiväkotien välillä. Kunta valmistelee mahdollisuutta ottaa tilat käyttöönsä elokuussa 2023.

 

Viimeksi muokattu 19.01.2023