Beredarna i Östra Nylands välfärdsområde inleder sitt arbete

Inrättandet av välfärdsområdet anknyter till social- och hälsovårdsreformen om vilken riksdagen beslutade i slutet av juni. Välfärdsområdet tar över ansvaret för producerandet och ordnandet av offentliga social-, hälsovårds- och räddningstjänster i sitt område fr.o.m. 1.1.2023. Till Östra Nylands välfärdsområde hör sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

– De femton ledamöterna i det temporära beredningsorganet har valts bland tjänsteinnehavare i områdets alla kommuner, specialomsorgsdistriktet och räddningsväsendet och de har en bra expertis om verksamhet och ekonomi på sin sektor. I beredningsorganet representerar ledamöterna inte sin egen organisation utan välfärdsområdet och det allmänna intresset, säger ordförande Ann-Sofie Silvennoinen.

Finlands första välfärdsområdesval ordnas i januari 2022. Det temporära beredningsorganet svarar för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdet tills nya områdesfullmäktige som väljs genom val inleder sitt arbete 1.3.2022. Det temporära beredningsorganet deltar i ordnandet av det första områdesvalet, utreder frågor som gäller personal, egendom, avtal och datasystem som övergår till välfärdsområdet och bereder bl.a. organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Till organet hör inte beredning av ärenden som kräver politiska riktlinjer.

 

Senast uppdaterad 24.08.2021