Begränsningarna för hobbyverksamhet i grupp och offentliga tillställningar i kommunens lokaler lättar i Sibbo

Deltagarbegränsningen för hobbyverksamhet i grupp för personer i alla åldrar slopas den 21 juni. Hittills har grupper med högst 50 deltagare varit tillåtna utomhus. I fortsättningen begränsas inte gruppstorleken utomhus. Inomhus höjs den maximala gruppstorleken för hobbyverksamhet för personer i alla åldrar till 50 deltagare. Den tidigare gränsen inomhus var 20 deltagare.

I fortsättningen är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar i kommunens inomhuslokaler med högst 50 deltagare. Stora inomhuslokaler såsom idrottshallar kan dock delas in i flera sektorer med 50 personer, men det får inte uppstå närkontakter mellan sektorerna. Inomhus ska hygienkraven följas, dvs. god handhygien och munskyddsrekommendationen. Vid alla tillställningar inomhus med över 10 deltagare måste fysiska kontakter kunna undvikas och Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta ska följas. Kommunen rekommenderar att även personer som ordnar tillställningar i privata lokaler följer kommunens rekommendationer om deltagarantalet vid offentliga tillställningar.

Fastän Sibbo och resten av östra Nyland för närvarande befinner sig på coronavirusepidemins basnivå har det konstaterats flera nya coronafall i Sibbo under de senaste veckorna.

– Det är nu möjligt att lätta på begränsningarna för hobbyverksamhet i grupp och offentliga tillställningar men på grund av det lokala epidemiläget anser vi dock att det är skäl att hålla fast vid lite strängare begränsningar i våra tjänster och lokaler än vad de regionala bestämmelserna tillåter, berättar Mikael Grannas.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Över hälften av Sibboborna har fått den första coronavaccindosen

Coronavaccinationerna framskrider i Sibbo. Alla Sibbobor över 16 år står nu i tur att vaccineras och 54 procent av alla Sibbobor har fått den första vaccindosen.

– HUS-området har ställt som mål att alla som fyllt 16 år och vill bli vaccinerade har fått sin första vaccindos i juni. Det här mål verkar uppnås relativt väl i Sibbo. Intresset att boka tider i Sibbo har visserligen varit något mindre bland de yngre än bland de äldre åldersgrupperna, och därför vill vi uppmuntra alla att boka en egen vaccinationstid, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

15,3 procent av Sibboborna har fått hela vaccinationsserien, dvs. två doser. Framför allt de flesta äldre har redan fått två vaccindoser, över 85 procent av Sibboborna över 75 år har fått två vaccindoser.

 

Senast uppdaterad 21.06.2021