Bakteriehalterna i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand åter normala – inga begränsningar för badande

På tisdag 27.6.2023 utfärdades det en rekommendation om att undvika badande vid Tallmo sandgrops badstrand på grund av höga halter av fekala bakterier.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor www.borga.fi/badvatten -> Övervakning av vattnets kvalitet vid stränder.

Senast uppdaterad 03.07.2023