Vattenläckaget har reparerats och vattendistributionen håller på att normaliseras i Tallmo

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Sibbo Vatten
tfn 0505544529

Senast uppdaterad 06.05.2022