Avbrott i vattendistributionen i Östersundom tisdag 17.1.2023 kl. 00.00–03.00

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Östersundom (se karta) på tisdag 17.1.2023 kl. 00.00–03.00.

Beroende på framskridningen av arbetet kan störningarna vara kortare än meddelat.

En karta över området.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Sibbo Vatten skickar textmeddelanden till de kunder avbrottet berör och vars uppgifter finns i systemet och vars telefonabonnemang är registrerat på det område som avbrottet gäller.

Sibbo Vatten
tfn 050 554 4538

 

Senast uppdaterad 16.01.2023