Avbrott i vattendistributionen i Kalkstrand

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sibbo Vatten
050 55 44 538

Senast uppdaterad 08.03.2024