Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår till turvis när- och distansundervisning i Sibbo

I årskurserna 7–9 betyder detta att en årskurs åt gången har närundervisning och två årskurser distansundervisning. Turerna byts varje vecka. En enskild elev har en vecka närundervisning och följande två veckor distansundervisning. I gymnasierna har årskurserna 1 och 2 varannan vecka närundervisning och varannan vecka distansundervisning.

– Distansundervisningen har varit av hög kvalitet, men en stor del av eleverna saknar dock skolmiljön och är i stort behov av närundervisning för att kunna prestera på en lika bra nivå som förr. Vi har också satsat mycket på att göra lärmiljön i skolorna så hälsosäker som möjligt. Med hjälp av turvis när- och distansundervisning är det lättare att beakta säkerhetsavstånden när det finns tillräckligt med utrymme i de gemensamma lokalerna, berättar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

I Sibbo gäller rekommendationen om att använda munskydd studerandena på andra stadiet samt eleverna i högstadiet (årskurserna 7–9) och lågstadiet (årskurs 6). Enligt Pietinen använder eleverna också munskydd i mycket stor utsträckning i Sibbo. Även personalen ska använda munskydd, och personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd ska ha skyddsvisir eller motsvarande ansiktsskydd.

De fortsatta undervisningsarrangemangen granskas och bedöms regelbundet utgående från epidemisituationen. Så snart epidemisituationen tillåter, strävar vi efter att helt övergå till närundervisning.

I Sibbo gäller även flera andra begräsningar och rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset. Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

 

Senast uppdaterad 07.04.2021