Luokka-asteet 7.-9. ja lukiot siirtyvät vuorotteluopetukseen Sipoossa

Vuorotteluopetus tarkoittaa luokka-asteilla 7.-9. sitä, että yksi luokka-aste opiskelee kerrallaan lähiopetuksessa ja kaksi luokka-astetta etäopetuksessa. Vuoroa vaihdetaan viikoittain. Yksittäinen oppilas opiskelee yhden viikon lähiopetuksessa ja seuraavat kaksi viikkoa etäopetuksessa. Lukioissa lähiopetuksessa ovat vuoroviikoin ykköset ja kakkoset.

-Vaikka etäopetus on pystytty toteuttamaan laadukkaasti, tarvitsee ja kaipaa iso osa oppilaista kipeästi myös lähiopetusta oppimistulosten säilyttämiseksi. Kouluissa on myös tehty runsaasti työtä mahdollisimman terveysturvallisen oppimisympäristön luomiseksi. Vuorotteluopetuksessa tiloja pystytään Sipoossa käyttämään siten, että turvaväleistä voidaan paremmin huolehtia ja yhteisissä tiloissa säilyy väljyys, sivistysjohtaja Jukka Pietinen kertoo.

Sipoossa on voimassa kasvomaskisuositus opiskelijoille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa, yläkouluissa (luokka-asteet 7.-9) ja peruskoulussa 6. vuosiluokalla. Pietisen mukaan kasvomaskeja myös käytetään hyvin kattavasti Sipoossa. Henkilöstön tulee käyttää kasvomaskia tai jos terveydellisistä syistä kasvomaskin käyttö ei ole mahdollista, käytetään suojavisiiriä tai muuta vastaavaa kasvosuojaa.

Opetuksen järjestelyjen jatkoa tarkastellaan ja arvioidaan uudelleen epidemiatilanteen perusteella säännöllisesti. Kunhan epidemiatilanne sen sallii, pyritään vuorotteluopetuksesta siirtymään kokonaan lähiopetukseen.

Sipoossa on voimassa myös useita muita rajoituksia ja suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Näet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset kunnan verkkosivuilta.

 

Viimeksi muokattu 07.04.2021