Årets Kulturpris 2021 går till en orkester i Sibbo

Sibbo Kammarorkester är en amatörorkester av hög nivå och har letts genom åren av kapellmästare Tapio von Boehm. Orkestern startade som en liten stråkkvartett och har utvecklats till en stor symfoniorkester med ambitiösa repertoarer.

”Konst, konstundervisning, konstutövning och en levande kulturmiljö är betydande faktorer för kommunens livskraft och för välmåendet för invånarna i alla åldrar. Man bör därför upprätthålla och värna om dessa. Denna pristagare representerar ett exceptionellt kunnande inom musikgenren och det är fantastiskt att det i Sibbo finns såhär skickliga aktörer.” berättar sektionens ordförande Satu Pärssinen.

En person bakom mikrofon och två personen står längre bakom.
Kulturpriset 2021, Sibbo Kammarorkester rf., Styrelsens ordf., grundare Kati Liukko.

Man kan inte ansöka om kulturpris utan mottagarna väljs bland en bred skara av människor som på ett eller annat sätt förtjänstfullt bidragit till kulturlivet i Sibbo. Utdelningen publiceras detta år på kommunens Youtube-kanal i form av en inspelning.

Förutom Kulturprisutdelningen så kan man i samma inspelning ta del av en konsert där det berättas om krigstiden och man sjunger radiohits från 40-talet. Kotirintaman Naiset är en dramatiserad konsert på finska som spelas av sångarna Ira Kaspi och Reetta Ristimäki Eliina Mäkiranta på piano.

Du kan njuta av inspelningen på Sibbo kommuns Youtube-kanal från och med torsdag 16.12. För produktionen står kommunens Kulturtjänster och den finns till påseende i 14 dagar.

Tre personen på scen. Kotirintaman Naiset är en dramatiserad konsert.
En dramatiserad konsert Kotirintaman Naiset.

Senast uppdaterad 16.12.2021