Arbetet med att bygga gator och parker i detaljplaneområdet Tasträsk IV medför ändringar i friluftslederna

 

De som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen ombeds iaktta allmän försiktighet på grund av den ökade byggplatstrafiken. Arbetet med att bygga gator och parker i detaljplaneområdet Tasträsk IV beräknas pågå fram till sommaren 2022.

Du kan läsa mera om detaljplanen T9 Tasträsk IV som godkändes av fullmäktige 18.5.2020 via denna länk.

Mer information: 

Ari Luomala, ari.luomala(at)sibbo.fi

Senast uppdaterad 15.09.2021