Är du intresserad av språkbadsundervisning på svenska i Sibbo? Välkommen på informationskväll torsdag 10.3.2022 kl. 18

Språkbadet ger barnet en möjlighet att bli flerspråkigt i ett tidigt skede. Det är en givande inlärningsmetod som öppnar dörrar för barnet i framtiden, berättar Ann-Sofi Pitkänen, rektor för Leppätien koulu.

Vid tillställningen får du information om vad språkbad är och vilken nytta barnet har av språkbadsundervisning på svenska. Vi berättar också på vilket sätt barnet tillägnar sig språket, hur modersmålet utvecklas och vilken roll vårdnadshavaren till språkbadsbarnet har.

Vi hoppas att du anmäler dig till informationskvällen i förväg. Vänligen skicka din anmälan senast onsdagen den 9 mars per e-post till adressen ann-sofi.pitkanen@sibbo.fi. Tillställningen är finskspråkig.

Ansökan till språkbad i mars för barn som fyller fyra nästa år

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo erbjuds språkbadsundervisning på svenska till barn som har finska eller något annat språk än svenska som sitt modersmål. All undervisning och verksamhet i språkbadsdaghemmet och -skolan sker konsekvent på svenska.

Ansökan till språkbadet i Sibbo sker under det år då barnet fyller fyra år. Ansökningstiden till språkbadet är årligen i mars.

Det finns två språkbadsdaghem i Sibbo: Leppätien kielikylpypäiväkoti i norra Sibbo och Metsärinteen kielikylpypäiväkoti i södra Sibbo. Språkbadsförskoleundervisning ordnas i Metsärinteen kielikylpypäiväkoti och i Leppätien koulu. Språkbadsundervisning för årskurserna 1–6 ordnas i Leppätien koulu, som är verksam såväl i Nickby som i Miiliområdet i Söderkulla. Barnens språkbadsstig fortsätter i årskurserna 7–9 i Sipoonjoen koulu där undervisningen ordnas i samarbete med Kungsvägens skola.

Mer information:

Ann-Sofi Pitkänen, språkbadets rektor, tfn 050 522 2808, ann-sofi.pitkanen@sibbo.fi

Senast uppdaterad 08.03.2022