Oletko kiinnostunut ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta Sipoossa? Tervetuloa infoiltaan to 10.3. klo 18

-Kielikylpy antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa monikieliseksi varhaisessa vaiheessa. Se on antoisa opiskelumuoto, joka avaa ovia lapselle tulevaisuudessa, kertoo Leppätien koulun rehtori Ann-Sofi Pitkänen.

Infotilaisuudesta saat tietoa siitä, mitä on kielikylpy ja mitä hyötyä ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta on. Tilaisuudessa käsitellään myös sitä, miten lapsi omaksuu kieltä, miten äidinkieli kehittyy ja minkälainen on kielikylpylapsen huoltajan rooli.

Infotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään keskiviikkona 9.3. sähköpostitse osoitteeseen ann-sofi.pitkanen@sipoo.fi . Tilaisuus on suomenkielinen.

Maaliskuussa haku kielikylpyyn neljä vuotta ensi vuonna täyttäville lapsille

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa on tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta lapsille, joiden äidinkieli on suomi tai jokin muu kieli kuin ruotsi. Kielikylpypäiväkodissa ja -koulussa opetus ja toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsiksi.

Kielikylpyyn haetaan Sipoossa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää neljä vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain maaliskuussa.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti Pohjois-Sipoossa sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti Etelä-Sipoossa. Kielikylpyesiopetusta järjestetään Metsärinteen kielikylpypäiväkodissa sekä Leppätien koululla. Kielikylpyopetusta luokille 1–6 järjestää Leppätien koulu sekä Nikkilän alueella että Etelä-Sipoossa Miilin alueella. Lapsen kielikylpypolku jatkuu luokilla 7-9 Sipoonjoen koulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

Lisätiedot:

Ann-Sofi Pitkänen, kielikylvyn rehtori puh. 050 522 2808, ann-sofi.pitkanen@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 08.03.2022