Är du intresserad av språkbadsundervisning på svenska i Sibbo? Ansökningstid 5.2- 25.2.2024, välkommen på informationskväll torsdag 1.2.2024 kl. 18.00

Språkbadet ger barnet en möjlighet att bli flerspråkigt i ett tidigt skede. Det är en givande inlärningsmetod som öppnar dörrar för barnet i framtiden.

Vid tillställningen får du information om vad språkbad är. Vi berättar också på vilket sätt barnet tillägnar sig språket, hur modersmålet utvecklas och vilken roll vårdnadshavaren till språkbadsbarnet har.

Vi hoppas att du anmäler dig till informationskvällen i förväg. Vänligen skicka din anmälan senast 29.1.2024 per e-post till adressen ann-sofi.pitkanen@sipoo.fi . Tillställningen är finskspråkig. 

Ansökan till språkbad sker i februari för barn födda 2019 och 2020

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo erbjuds språkbadsundervisning på svenska till barn som har finska eller något annat språk än svenska som sitt modersmål. All undervisning och verksamhet i språkbadsdaghemmet och -skolan sker konsekvent på svenska.

Ansökan till språkbadet i Sibbo sker under det år då barnet fyller fyra år. Ansökningstiden till språkbadet är i februari.

Det finns två språkbadsdaghem i Sibbo: Leppätien kielikylpypäiväkoti i Nickby och Västerskogs dagem språkbadsgruppen Skogstjärnan i Västerskog.

Språkbadsförskoleundervisning ordnas i Miilin kielikylpyesiopetus, i Miili enhet och i Leppätien koulu.

Språkbadsundervisning för årskurserna 1–6 ordnas i Leppätien koulu, som är verksam såväl i Nickby som i Miiliområdet i Söderkulla. Barnens språkbadsstig fortsätter i årskurserna 7–9 i Sipoonjoen koulu där undervisningen ordnas i samarbete med Kungsvägens skola.

Mer information:

Maria Blomberg von der Geest, daghemsföreståndare, tfn 040 1940 138, maria.blombergvondergeest@sibbo.fi

Nina Laine, daghemsföreståndare, tfn 040 159 4607, nina.laine@sibbo.fi

Karri Hypen, språkbadets rektor, tfn 0405324803,  karri.hypen@sibbo.fi

Senast uppdaterad 17.01.2024