Oletko kiinnostunut ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta Sipoossa? Hakuaika 5.2- 25.2.2024, tervetuloa infoiltaan to 1.2. klo 18.00

-Kielikylpy antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa monikieliseksi varhaisessa vaiheessa. Se on antoisa opiskelumuoto, joka avaa ovia lapselle tulevaisuudessa.

Infotilaisuudesta saat tietoa Sipoon kielikylpypolusta varhaiskasvatuksesta peruskoulun 9 luokkaan asti.  Tilaisuudessa käsitellään myös sitä, miten lapsi oppii kieltä, miten äidinkieli kehittyy ja minkälainen on kielikylpylapsen huoltajan rooli.

Infotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään 29.1.2024sähköpostitse osoitteeseen ann-sofi.pitkanen@sipoo.fi  . Tilaisuus on suomenkielinen.

Helmikuussa voi hakea kielikylpypaikkaa 2019 ja 2020 syntyneille lapsille

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli opitaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa on tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta lapsille, joiden äidinkieli on suomi tai jokin muu kieli kuin ruotsi. Kielikylpypäiväkodissa ja -koulussa opetus ja toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsiksi.

Kielikylpyyn haetaan Sipoossa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää neljä vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on helmikuussa.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti Nikkilän alueella sekä Västerskogin päiväkoti, kielikylpyryhmä Skogstjärnan.

Kielikylpyesiopetusta järjestetään Miilin kielikylpy esiopetuksessa Miilin yksikössä sekä Leppätien koululla.

Kielikylpyopetusta luokille 1–6 järjestetään Leppätien koulussa, sekä Söderkullan alueella Miilin yksikössä. Lapsen kielikylpypolku jatkuu luokilla 7-9 Sipoonjoen koulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

Lisätiedot:

Maria Blomberg von der Geest, päiväkodinjohtaja puh. 040 194 0138, maria.blombergvondergeest@sipoo.fi

Nina Laine, päiväkodinjohtaja puh. 040 159 4607, nina.laine@sipoo.fi

Karri Hypen, kielikylvyn rehtori puh.  0405324803 karri.hypen@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 17.01.2024